Tillbaka pilTill alla artiklar
Krångelfritt samägande kräver krångelfria verktyg

Krångelfritt samägande kräver krångelfria verktyg

Nästan alla av oss äger någonting tillsammans med andra. Ibland är det en indirekt form av samägande, exempelvis i en bostadsrättsförening eller i en samfällighet. Ibland är ägandet delat mer direkt, exempelvis i bolag (aktieägare) eller när vi äger fritidshus eller lägenheter tillsammans med släkt eller vänner. I princip alla dessa ägandeformer regleras av någon lag och vid i princip samtliga samägandeformer finns antingen ett krav eller åtminstone en möjlighet att skriva ner vilka regler som ska gälla. Det kan handla om en bolagsordning, föreningsstadgar eller ett samägandeavtal.

Alla vill naturligtvis att samägandet ska fungera krångelfritt enligt tydliga regler. Eftersom vi svenskar gillar att dokumentera saker så ligger det för många nära till hands att skriva samägandeavtal för att reglera till exempel förvaltning, uthyrning, kostnader, ansvar och hur man ska göra om parterna vill gå skilda vägar. Man kan vända sig till en jurist eller använda olika nättjänster för att skapa ett sådant avtal. I princip är det en bra, klassisk lösning. Alla vet ju vad som gäller när det finns på papper.

Problemet är bara att en sådan pappersprodukt ofta är ineffektiv och opraktisk. Den kan gå förlorad. Den är inte tillgänglig om man inte har den i fickan. Det är krångligt att ändra eller uppdatera den. Och slutligen lever den ett liv helt åtskild från det som sker i verkligheten. För att kontrollera att exempelvis betalningar eller förvaltnings- eller reparationsåtgärder sker i enlighet med avtalet behöver ägarna manuellt jämföra avtalets villkor med verklighetens förutsättningar. Det är inte effektivt och avtalet blir ofta mer av en meningslös pappersprodukt än ett reellt verktyg. Ett avtal som inte används är lika meningsfullt som en fisk med cykel.

Lösningen på problemet kommer med modern SaaS-teknologi. Idag finns appar som smidigt och enkelt tillåter ägarna att komma överens om och dokumentera reglerna för samägandet. Reglerna är tillgängliga via telefon, läsplatta eller dator. Information om objektet, såsom registreringsbevis, leverantörsavtal, bilder och kvitton sparas på samma ställe- tillgängligt för alla. In- och utbetalningar syns och är spårbara. Kalendrar med bokningsfunktioner enligt förutbestämda regler gör det växlande nyttjandet och eventuell uthyrning superenkelt. Genom att samla både avtalsreglerna och all till dem relaterad praktisk information på ett ställe blir reglerna levande och de efterlevs. Det blir helt enkelt ett krångelfritt ägande.

Av: Martin Dell, Advokat

Publicerad: 26/5-2022