Tillbaka pilTillbaka

Privacy policy

1. SYFTE

För Della8 är det viktigt att du känner att dina uppgifter är trygga och att du har tillgång till tydlig information om hur vi behandlar dem. Syftet med vår integritetspolicy är därför att vi på ett enkelt sätt vill förklara för dig om hur vi behandlar dina personuppgifter samt vad vi använder dem till. I denna policy förtydligar vi även dina rättigheter. Har du några frågor är du alltid välkommen att kontakta oss.

2. VAD ÄR EN PERSONUPPGIFT

Enligt GDPR är en personuppgift all typ av information som direkt eller indirekt kan hänföras till en levande, fysisk person. Det spelar ingen roll om du är direkt identifierbar genom uppgiften, eller om det krävs ytterligare information för att du ska kunna identifieras. Exempel på personuppgifter är ditt namn, din adress, din e-post och ditt personnummer.

3. VILKA PERSONUPPGIFTER SAMLAR VI IN OM DIG OCH VARFÖR

För att vi ska kunna leverera en så bra tjänst som möjligt så finns det några personuppgifter vi behöver behandla. För att kunna ha en personlig profil i Della8 appen så sparas namn och e-postadress vid registrering. Viss information finns även sparade för att kunna koppla samman rätt person till rätt objekt.

 • Namn
 • Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post och telefonnummer)
 • Uppgifter som du registrerade självmant och frivilligt uppger kring ditt objekt

4. VEM ANSVARAR FÖR INSAMLADE PERSONUPPGIFTER

Personuppgiftsansvarig för insamling av personuppgifter är Della8.Organisationsnummer: 559281-5111Adress: Henckels Torg 3, 252 36 HelsingborgE-post: hej@della8.com

5. SÄKERHET

Information finns sparad för att du som användare ska ha en så bra upplevelse som möjligt. Noboto Innovation, företaget som har skapat Della8 följer rådande rekommendationer och regler för hur data ska hanteras och hur din integritet och dina personuppgifter ska lagras. Vår utgångspunkt är alltid att endast personer som behöver uppgifterna för att utföra sitt arbete får tillgång till dessa. Vid inloggning använder vi oss av Mobilt Bank ID, vilket säkerställer att det är rätt användare och minimerar möjligheten till bedrägeri. Dina uppgifter finns lagrade i ett datacenter inom EU och vi använder oss av kryptering både via at rest och in transit (Cloud SQL Proxy).

6. TILLGÅNG TILL INFORMATIONEN

Della8: Har tillgång till all typ av registrerade data från app och webbplattform. En lista av utvalda utvecklare har tillgång till all typ av data som användaren har valt att registrera i appen. Informationen finns sparad i Della8:s databas.Användaren: Både i appen och på webben kan varje användare följa sin egen registrerade data.

7. HUR FÅR VI TILLGÅNG TILL DINA PERSONUPPGIFTER?

 • Uppgifter som du tillhandahåller oss direkt
 • Uppgifter som registreras när du besöker vår hemsida
 • Uppgifter som vi får när du anmäler dig till utskick
 • Uppgifter som vi får när du svarar på enkäter och undersökningar
 • Uppgifter som vi får när du kontaktar oss

8. VAD ANVÄNDS INFORMATIONEN TILL

 • Administrering i verktyget
 • Koppla samman person med objekt
 • Möjlighet att ta del av nyhetsbrev eller andra utskick
 • Kontakta dig via e-post
 • Förbättra vår tjänst

9. SÅ HÄR LÄNGE SPARAS DINA PERSONUPPGIFTER

Under tiden som du använder Della8 tjänster sparar vi informationen om dina personuppgifter. Väljer du att avsluta din Della8-tjänst kommer vi att radera eller anonymisera dina uppgifter. Ekonomiska uppgifter sparas i sju år med hänsyn till bokföringslagen.

10. LAGLIG GRUND

Della8 behandlar endast personuppgifter när vi har laglig grund för detta. De lagliga grunder Della8 använder sig av är rättslig förpliktelse, avtalet mellan dig och oss, vårt berättigade affärsintresse samt, i undantagsfall, samtycke. Vi samlar in de personuppgifter som krävs för att vi ska kunna fullgöra vår tjänst enligt avtalet mellan dig och oss. Vi kan också behandla dina personuppgifter med stöd av vårt berättigade affärsintresse. När vi behandlar dina personuppgifter vid utveckling av vår tjänst baserar vi behandlingen på vårt intresse att tillhandahålla en uppdaterad och effektiv tjänst. Vi behandlar också personuppgifter för vårt berättigade intresse att tillhandahålla dig relevant marknadsföring och information.

Vi kan även komma att inhämta ditt samtycke för behandling som sker för marknadsföringssyften, om vi inte längre kan basera behandlingen på vårt berättigade intresse. Du kan alltid ta tillbaka ett samtycke.

Vi är skyldiga enligt lag att genomföra viss behandling av dina personuppgifter, exempelvis sådan behandling av personuppgifter som krävs för bokföring. Vi baserar denna behandling på vår rättsliga förpliktelse att genomföra behandlingen.

Exempel på laglig grund för behandling av personuppgifter:

 • Hantera dina objekt på vår webbplats - Behandlingen baseras på: avtal
 • Hantera förfrågningar från dig via formulär - Behandlingen baseras på: berättigat intresse
 • Skicka ut nyhetsbrev och andra erbjudanden till dig - Behandlingen baseras på: berättigat intresse

11. DINA RÄTTIGHETER

 • Rätt till radering: Du har rätt att begära radering av de personuppgifter som vi behandlar om dig. Tänk dock på att vi kan ha rätt att neka din begäran ifall det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att radera vissa personuppgifter.
 • Rätt till begränsning av behandling: Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas.
 • Rätt till registerutdrag: Du har rätt att få tillgång till personuppgifter som vi behandlar.
 • Rätt till rättelse: Du har rätt att begära att dina personuppgifter ska rättas om uppgifterna är felaktiga.
 • Rätt att dra tillbaka medgivande: Du har rätt att dra tillbaka ett medgivande du gett till oss.
 • Rätt att invända mot behandling: Du har rätt att invända mot behandling som grundar sig på en intresseavvägning.
 • Rätt att inge klagomål: Du har rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten för Integritetsskyddsmyndigheten, www.imy.se.
 • Rätt till dataportabilitet: Du har rätt att få ut dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och rätt att överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig.
 • Du har rätt att invända mot att dina personuppgifter behandlas för marknadsföringsändamål.

12. SAMTYCKE

Ditt samtycke gäller för www.della8.com samt vår app för iOS och Android. Genom att använda vår tjänst och acceptera villkoren så godkänner du vår integritetspolicy som innefattar alla punkter ovan.

13. KONTAKTA OSS VID FRÅGOR

Tack för att du har läst igenom vår integritetspolicy. Om du vill du veta mer eller har frågor så kontaktar du oss enklast via mail: hej@della8.com. Vi förbehåller oss rätten att ändra vår integritetspolicy när som helst. Du hittar alltid den senaste versionen av vår integritetspolicy här på vår webbplats. Vid väsentliga uppdateringar får du information kring detta på vår webbplats och/eller via mail.

Privacy policyn är senast uppdaterad: 2022-10-05