Räkna på din dröm!

Välj objekttyp

Kostnader

Kr
Kr

Intäkter

Kr
Kr

Samäga

Antal samägare


Per år och samägare

Inköp (engångskostnad)

73 333 kr

Årliga kostnader*

9 667 kr

Intäkter

12 000 kr

Tillgång till objekt

ca

15

veckor

Hyra

Hyr du ett liknande objekt som ovan i 2 veckor/år under 5 år kostar det dig:

-60 000 kr

Samäga

Samäger du ovan objekt blir utfallet efter 5 år:

11 667 kr

Då får du dessutom tillgång till objektet ca 15 veckor per år.

*Så här har vi räknat

Kalkylen är en uppskattning baserad på medelvärden och den räknar inte med drivmedel, räntekostnad och amortering av lån eftersom denna summa varierar från objekt och situation. Eventuell värdeökning eller värdeminskning finns inte i kalkylen.