Tillbaka pilTill alla artiklar
Att dela är det moderna sättet att äga

Att dela är det moderna sättet att äga

Vare sig det handlar om att låna elscootrar, deläga ett sommarhus, hyra en bil eller dela kontorslokaler så visar människor kontinuerligt att intresset för delningsekonomi ökar. Delningsekonomi är på framfart, den finns i vår vardag på flera olika sätt och mycket visar på att den kommer fortsätta växa och bli en ännu större del av vårt samhälle i framtiden. Enligt konsultföretaget PwC väntas delningsekonomin omsätta hela 335 miljarder dollar globalt år 2025.

Den ökade miljömedvetenheten som finns i vårt samhälle idag bidrar till att allt fler inser att alla inte behöver äga vars en. Ur ett ekonomiskt perspektiv bidrar samägandet till att fler har råd att äga eftersom man delar på kostnaden. Detta är ett par exempel på faktorer som stärker önskemålet av att vilja samäga samt nyttja andra former av delningsmodeller. Men det som också påverkar delningsekonomins framfart är till stor del dagens digitalisering. Vi lever mer digitalt än någonsin och digitaliseringen utvecklas ständigt. Digitala tjänster skapar bättre förutsättningar för att dela och kommunicera, vilket vi älskar!

Tydligare blir det inte - att dela är det moderna och miljömedvetna sättet att äga!

Av: Olivia Sträng, CMO

Publicerad: 2/8-2022