Tillbaka pilTill alla artiklar
Varför ni ska dela er semesterdröm?!

Varför ni ska dela er semesterdröm?!

  1. Ekonomiskt fördelaktigt: Att dela kostnaderna för ett fritidshus med andra ägare kan göra det mer överkomligt för varje individ. Istället för att bära hela kostnaden själv delar man på både inköpspriset och löpande kostnader som underhåll, skatter och försäkringar.
  2. Ökad tillgänglighet: När flera personer delar ett fritidshus blir det möjligt att schemalägga och planera användningen av huset på ett sätt som passar alla ägare. Använder ni Dellas intelligenta bokningstjänst är det det lättare att säkra önskad semesterperiod och undvika överlappningar.
  3. Delat underhållsansvar: Genom att dela ett fritidshus delar man också på ansvaret för underhåll och reparationer. Detta kan minska den totala arbetsbelastningen för varje ägare och fördela kostnaderna för nödvändiga reparationer jämnt.
  4. Möjlighet till gemenskap: Att dela ett fritidshus med familj eller vänner ger en möjlighet till gemenskap och skapar minnen tillsammans. Det kan vara särskilt givande att ha en plats där man kan återförenas regelbundet och tillbringa kvalitetstid tillsammans.
  5. Flexibilitet: För de som inte använder sitt fritidshus året runt kan delning möjliggöra för andra att dra nytta av huset under perioder då det annars skulle stå tomt. Detta ökar utnyttjandegraden av huset och kan göra det mer kostnadseffektivt för ägarna.
  6. Möjlighet att äga ett mer exklusivt fritidshus: Genom att dela på kostnaderna blir det möjligt för fler att ha råd med ett fritidshus på en mer exklusiv plats eller med fler bekvämligheter än vad de annars skulle ha haft råd med ensam.

Ja men ni hör, att dela ett fritidshus kan vara ett klokt val för dig som söker en balans mellan ekonomi och njutning samt vill maximera användningen av sin semesterbostad. Det är dock viktigt att skapa tydliga samägaravtal och kommunicera öppet och regelbundet med de andra ägarna för att undvika konflikter och missförstånd på vägen. Strålande va? Vi erbjuder allt detta samägandeavtal, en intelligent bokningstjänst och en kommunikationsmodul.

Av: Emelie Nilsson Sträng, CEO

Publicerad: 24/4-2024