Tillbaka pilTill alla artiklar
Avtal och kommunikation är nyckeln!

Avtal och kommunikation är nyckeln!

Ja, egentligen säger rubriken sig själv. Men det vi alltid landar i och som vi hela tiden återkommer till är vikten av avtal och kommunikation när det kommer till att samäga. Att vara överens innan något händer och att i lugn och ro gå igenom och skriva ett avtal innan det uppstår en konflikt.

Det är viktigt att ni avtalar om nyttjandet, om hur andelarna är uppdelade och om hur ni vill att samägandet ska fungera. Kom överens om syftet med ert samägande. Är syftet att objektet ska användas av er samägare, att det ska hyras ut eller är det kanske till och med en ren investering? Prata igenom detta! Det är också bra att ni innan ni drar igång kommunicerar kring hur ni vill göra med eventuella förbättringar av objektet och hur ni ser på renovering och liknande. Allt för att vara på samma plan och för att minimera riskerna för konflikter.

Något som många också anser vara viktigt att ha med i sitt avtal är hur en andel får säljas och hur det ska gå till. Många tycker det är viktigt att en samägare fritt får sälja sin andel, men detta är något ni i gruppen får komma överens om tillsammans.

Genom att skriva ner vad ni kommit överens om, signera detta och samla både avtalsregler och all relaterad praktisk information på ett ställe blir dessa regler levande och kan lättare efterlevas. Och kom ihåg att om ni inte har ett eget samäganderättsavtal så tillämpas lagen om samäganderätt. Lagen reglerar era förhållanden, skyldigheter och rättigheter mellan varandra och utgår från att alla äger lika mycket.

Av: Olivia Sträng, CMO

Publicerad: 19/7-2023