Tillbaka pilTill alla artiklar
Att förändra ett beteende

Att förändra ett beteende

Vi får ofta frågan om människor är redo för att börja dela och börja samäga. Vårt svar är oftast att vi inte har något val. Vi måste börja dela på våra resurser, både för planetens och för plånbokens skull.

Det är viktigt att komma ihåg att det är ett beteende som behöver förändras. Vi behöver bryta gamla tankar, förutfattade meningar och invanda beteendemönster om att alla behöver äga vars en. Vi behöver få fler att tänka om när det gäller konsumtion och göra det enkelt att dela, istället för att köpa nytt. Alla behöver inte vars en. Vi måste förändra vårt beteende och se fördelarna med att dela. Och komma ihåg och påminnas om att samäga är inte bara snällare för miljön, utan även smartare för ekonomin. Det är ju faktiskt mer kostnadseffektivt att vara flera som går ihop för att köpa ett objekt.

Många säger att man inte kan lära en gammal hund att sitta - och vi håller till viss del med, men vi tror ändå på att vi kan försöka förändra tanken kring att dela och att iallafall så lite frön när det kommer till att samäga och dela på större objekt. Den yngre generationen däremot, är långt från gamla hundar och har ett helt annat tänk när det kommer till att dela och att tänka mer grönt och hållbart.

I flera olika undersökningar och rapporter kan vi ta del av att hållbarhet är en extremt viktig del när det kommer till vad den yngre generationen väljer att konsumera för tjänster. Swedish Scaleups har summerat några av undersökningarna och där visar det sig att 80 procent anser att företag idag har ansvaret för att skapa ett mer hållbart samhälle, de väljer företag som står för en god sak och mer än hälften av alla svenskar mellan 18 och 35 år kan tänka sig att helt välja bort ett företag som de anser inte agerar hållbart.

Detta ser Della8 som något väldigt positivt - att det finns en drivkraft hos den yngre generationen att tänka mer hållbart och använda våra resurser på rätt sätt. För vi måste börja dela på våra resurser, både för planetens och för plånbokens skull.

Av: Olivia Sträng, CMO

Publicerad: 16/11-2023