Tillbaka pilTill alla artiklar
3 anledningar till delningsekonomins framfart

3 anledningar till delningsekonomins framfart

Delningsekonomi är på framfart, den finns i vår vardag på flera olika sätt och mycket visar på att den kommer fortsätta växa och bli en ännu större del av vårt samhälle i framtiden. Enligt konsultföretaget PwC väntas delningsekonomin omsätta hela 335 miljarder dollar globalt år 2025. Denna nya ekonomiska modell har ökat i popularitet de senaste åren och vare sig det handlar om att låna elscootrar, deläga ett sommarhus, hyra en bil eller dela kontorslokaler så visar människor kontinuerligt att intresset för delningsekonomi ökar.

Hållbarhet och ökad miljömedvetenhet
Den ökade miljömedvetenheten som finns i vårt samhälle idag bidrar till att allt fler inser att alla inte behöver äga vars en. Här vinner delningsekonomin popularitet eftersom den ses som ett mer hållbart sätt att konsumera. Genom att dela resurser är individer snällare mot miljön. Dessutom främjar delningsekonomin användningen av underutnyttjade tillgångar, vilket minskar behovet av nyproduktion och konsumtion.

Ekonomiskt perspektiv och kostnadsbesparingar
Ur ett ekonomiskt perspektiv bidrar samägandet till att fler har råd att äga eftersom man delar på kostnaden. Tiderna har förändrats och det är idag mycket dyrare att leva, därför behöver vi tänka om när det gäller vad vi köper. Olika plattformar ger människor tillgång till varor, objekt och tjänster till en lägre kostnad, vilket gör det till ett attraktivt alternativ för många konsumenter. Helt plötsligt kanske du ändå har råd med den där båten, genom att du delar på kostnaden med fler personer.

Innovation och tekniska framsteg
Tillväxten av delningsekonomin har möjliggjorts av tekniska framsteg som gör det enkelt att dela på varor, objekt och tjänster. Tekniska plattformar ger ett bekvämt och effektivt sätt för människor att ansluta till varandra och enkelt dela på olika resurser. Ny teknik skapar också möjlighet för personer att nå ut till fler likasinnade personer att dela med. Vi lever mer digitalt än någonsin och digitaliseringen utvecklas ständigt. Digitala tjänster skapar bättre förutsättningar för att dela och kommunicera.

Av: Olivia Sträng, CMO

Publicerad: 27/11-2023